Dla mediów i partnerów

Media

Biuro prasowe jest prowadzone przez Zespół Rozwoju i Współpracy.

Kontakt:

Ilona Dusza Rzeszowska

Kierownik Zespołu Rozwoju i Współpracy
Podkarpackie Centrum Nauki „Łukasiewicz”
e-mail: ilona.duszarzeszowska@pcn.org.pl

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.