Badanie Satysfakcji Zwiedzających

BADANIE SATYSFKACJI ZWIEDZAJĄCYCH

Prowadzimy Badanie Satysfakcji Zwiedzających Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz". Pragniemy poznać Wasze wrażenia, oczekiwania i preferencje.

Dbając o jakości oferty i obsługi zachęcamy serdecznie do wypełnienia poniższej ankiety on-line: 
Badanie Satysfakcji Zwiedzających Podkarpackie Centrum Nauki "Łukasiewicz".
Ankieta służy szczegółowej ocenie naszej działalności w kilku obszarach.

Jednocześnie informujemy, że udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy.

Swoją opinię możecie również przesłać na nasz adres: pcn@pcn.org.pl

Będziemy wdzięczni za poświęcony czas za i wszelkie uwagi, które pomogą nam usprawnić działalność naszego centrum.

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.