Aktualności

"Podróże z klasą" do PCN

05.06.2024 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza nowy program z budżetem 60 mln zł w 2024 roku na krajowe wycieczki szkolne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Nabór wniosków rozpoczyna się w dniu 19 czerwca 2024 r.

W ramach programu „Podróże z klasą” dofinansowaniu w 100% podlegają wycieczki trwające od 2 do 5 dni. Kwota dofinansowania zależy od czasu trwania wycieczki.

W programie wycieczki muszą znaleźć się elementy edukacyjne związane z kulturą: wizyty w muzeach, skansenach, centrach nauki czy teatrach. Z dotacji można sfinansować przejazd, bilety wstępu, wyżywienie, ubezpiecznie, zakwaterowanie. 

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia jednej osoby nie może przekroczyć kwoty 250 zł na dobę.

19 czerwca br. rusza nabór wniosków. Program realizowany do wyczerpania środków finansowych – decyduje data złożenia wniosku.

Formularz elektroniczny składa organ prowadzący.

Podstawowe infornacje dot. przedsięwzięcia (w linku)

Zapraszamy na wycieczkę do Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz!

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.