Aktualności

10 Listopada odbył się SPiN DAY 2023 w Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz - relacja

12.11.2023 r.

W dniu 10.11.2023 r. w godzinach 17-19, w Jasionce, Jasionka 952a, w Podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz, odbyło się bezpłatne wydarzenie w ramach ogólnopolskiej akcji SPiN Day 2023. To odpowiedź na Międzynarodowy Dzień Muzeów i Centrów Nauki. Wydarzenie zainicjowane przez Stowarzyszenie Społeczeństwo i Nauka SPiN odbywa się już od kilku lat, ale pierwszy raz zorganizowano je w Jasionce dla wszystkich fanów nauki - dotyczyło fizyki jądrowej i inauguracji współpracy z Instytutem Fizyki Jądrowej PAN z Krakowa.

Wydarzenie zostało zorganizowane i poprowadzone przez pracowników Zespołu Rozwoju i Współpracy działającego w strukturach Podkarpackiego Centrum Nauki Łukasiewicz (jednostka wyspecjalizowana Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie). 

W spotkaniu udział wzięło ponad 50 osób - przedstawiciele mediów, instytucji naukowych, rodzin, seniorzy, osoby zainteresowane nauką. Uczestnicy otrzymali zestawy gadżetów promujących Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję poszerzyć swoja wiedzę na temat fizyki jądrowej, elektrowni atomowych i małych reaktorów modułowych, które mają powstawać w Polsce. Poznali wyniki badań i mogli porozmawiać z ekspertem, przy okazji wysłuchać wykładu Prof. Krzysztofa Kozaka z IFJ PAN. Można było również uczestniczyć w pokazach fizycznych, eksperymentować przy eksponatach wystawy „Jak i dlaczego?” stowarzyszenie ExploRes, uczestniczyć w seansach filmowych: Fizyka kluczem do zrozumienia świata – blok filmów nagrodzonych w konkursie „Oczarowni Fizyką” IFJ PAN, 2023 oraz pokazy filmów edukacyjnych Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Do dyspozycji była również przestrzeń PCN, gdzie można było skorzystać z ekspozycji wewnętrznej czy warsztatów.

Oto relacja Nowiny24: https://nowiny24.pl/spinday-w-podkarpackim-centrum-nauki-lukasiewicz-zdjecia-wideo/ar/c5-18061009

Link do wykładu prof. Krzysztofa Kozaka: https://www.youtube.com/watch?v=kvc7P7RutL4

Dziękujemy za przybycie i zapraszamy na kolejne wydarzenia specjalne!

Fot. M.Tobiasz-Dawidowicz

Projekt "Utworzenie podkarpackiego centrum nauki" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działanie: 6.4. Infrastruktura edukacyjna. Beneficjentem projektu jest Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie.

Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka prywatności.